TYÖHYVINVOINTI

Mindfulness - tie rauhalliseen työympäristöön

Contact image Teksti: Anna-Maria Stawreberg Kuva: Magnus Liam Karlsson Teksti: Anna-Maria Stawreberg Kuva: Magnus Liam Karlsson
Haluatko parantaa keskittymiskykyäsi ja olla entistä tehokkaampi? Silloin sinun kannattaisi kokeilla mindfulness-harjoituksia. Kyse ei ole mistään hömpästä, vaan aidosta elinkeinoelämälle suunnitellusta työkalusta.

Me olemme kaikki kuulleet termin. Nähneet omahoitokirjoja. Mutta monet meistä eivät varmaankaan osaa selittää, mitä mindfulness tarkoittaa. Mindfulness ei ole ollenkaan hömppää. Kyse on henkisestä valmennuksesta, johon on yhdistetty terveen järjen käyttö. Ja sinulla on tarvittavat välineet jo nyt. Sinulla on kyky elä nykyhetkessä. Sinulla on kyky keskittyä tärkeimpään ilman, että muut ajatukset vievät harhateille niin, että keskittymiskyky häiriintyy.

 

Mindfulness (hyväksyvä tietoinen läsnäolo) on vanha buddhalainen ajatusmalli, joka auttaa keskittymään nykyhetkeen ja ympäröivään maailmaan. Monet vannovat sen nimiin länsimaissa 2015.

 

– Väittäisin, että mindfulness-tekniikasta on enemmän hyötyä kuin koskaan aikaisemmin, sanoo konsultti Karin Otterbjörk, joka on perustanut Corporate Mind -yrityksen yhdessä Carin Frödebergin kanssa.

 

Karin ja Carin olivat molemmat toimineet yritysmaailmassa johto- ja myyntitehtävissä, koulutuksessa ja henkilöstöhallinnossa, kun he tapasivat toisensa. He ovat käyneet läpi mindfulness-koulutusjaksoja ja huomanneet, miten tärkeä työkalu se on. Tämän vuoksi he päättivät muutama vuosi sitten yhdistää johtotasolle suunnatut koulutuspaketit ja mindfulness-työkalun.

 

– Työelämässä on tapahtunut muutoksia viimeisen parin vuoden aikana. Me käytämme tekniikkaa, joka todistettavasti vaikuttaa aivoihin. Nykyään olemme menettäneet kyvyn keskittyä olennaisiin asioihin ja työtehtävät hoidetaan hyppimällä sinne tänne. Sähköposti ja tekstiviestit luetaan samalla kun yritetään tehdä varsinaista työtä. Nollautumista ei tapahdu ja aivojen ei anneta levätä, selittää Carin Frödeberg.

 

Carin ja Karin luennoivat mindfulnes-tekniikasta ja lähtevät liikkeelle tieteellisistä tutkimuksista, jotka osoittavat, että tekniikalla saattaa olla positiivisia vaikutuksia aivojen toimintaan.

 

– Yksinkertaistettuna kyse on henkisestä valmennuksesta, joka hyödyntää elämän kaikkia osa-alueita niin kotona kuin työssä. Mindfulness-tekniikka rauhoittaa aivojen limbistä järjestelmää, joka käsittelee mm. muistia ja tunteita. Me emme reagoi niin voimakkaasti stressiin ja väsymykseen, selvittää Karin Otterbjörk.

 

Mindfulness auttaa ottamaan henkisen askeleen taaksepäin ja toimimaan rakentavasti. Mindfulness auttaa suuntaamaan voimat epäkohtiin, jotka haluaa muuttaa. Ei kannata tuhlata energiaa epäolennaisuuksiin tai asioihin, joita ei voi muuttaa.

 

Karin ja Carin suosittelevat luennoillaan yksinkertaisia toimenpiteitä. Kännykän sulkeminen hetkeksi päivän aikana on yksi niistä. Sähköpostin lukeminen vain tiettyinä aikoina on toinen. Mukana on myös hieman hankalampia asioita kuten hyväksyntä, kyky hyväksyä asioita, joihin ei voi vaikuttaa.

 

Mutta kun on oppinut sen, on voittanut todella paljon, vakuuttaa Carin Frödeberg.

 

Kymmenen tapaa parantaa työtehokkuutta mindfulness-tekniikan avulla:

 

  1. Lue sähköposti vain tiettyinä aikoina.
  2. Käytä hiljaista tilaa apuna silloin, kun työtehtävä vaatii erityistä keskittymistä.
  3. Käytä kokouskuria. Laadi päiväjärjestys ja huolehdi siitä, että osallistujat osaavat valmistautua oikein.
  4. Ymmärrä mikrotaukojen ja lepohetkien merkitys. Aivot tarvitsevat lepoa.
  5. Sovita työ oman päivärytmin mukaan ja sijoita työtehtävät tämän mukaan.
  6. Unohda monen työtehtävän tekeminen samanaikaisesti (multitasking). Yksikään tutkimus ei pysty osoittamaan, että usean työtehtävän tekeminen yhtäaikaa olisi tehokkaampaa kuin tehtävien suorittaminen yksi kerrallaan.
  7. Opettele hyväksyntää. Käytä energiaa asioihin, joihin voit vaikuttaa.
  8. Harjoittele mindfulness-tekniikan avulla tai omin harjoituksin.
  9. Jätä työasiat mielestä, kun tulet kotiin. Tämä vaatii pientä harjoittelua. Keskity siihen, mitä teet tässä ja nyt.

Mindfulness-tekniikka keskittyy nykyhetkeen ja siihen, mitä teet juuri nyt. Se lisää tehokkuutta. Mindfulness auttaa myös keskittymään asioihin, joita on mahdollista muuttaa ja unohtamaan asiat, joihin ei voi vaikuttaa. Vihje: Harjoituksiin on olemassa lukuisia erilaisia apuvälineitä.